Thailand ในยุค 4.0 คือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่มีการเติบโตอย่างเต็มที่ในกลุ่มของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยุคนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตอลสร้างบทบาทในทางธุรกิจของนวัตกรรมที่อยู่อาศัยอย่างก้าวล้ำนำสมัย เพื่อต่อยอดไปสู่การตอบโจทย์ผู้คนด้านที่อยู่อาศัย จึงทำให้เกิดช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆเพื่อจะได้แย่งชิงความเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมทั้งการสร้างความโดดเด่นและแตกต่างออกมา เช่น วิธีการก่อสร้าง การออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

อสังหาริมทรัพย์ในยุค 4.0 เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายการ ยกตัวอย่างเช่น การร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อย่าง “แสนสิริ” กับผู้ร่วมทุนอย่าง “ธนาคารไทยพาณิชย์” จับมือกันก่อตั้ง “บริษัท สิริ เวนเจอร์ จำกัด” โดยมีการถือหุ้นในสัดส่วน 90 : 10 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการวางกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ๆ เป็นการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ในการใช้ชีวิตบนที่อยู่อาศัยในอนาคต (Property Technology) เติมเต็มชีวิตในรูปแบบของคนเมือง นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่อยู่อาศัยของกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่

ซึ่งนอกจากบริษัทแสนสิริจะจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆอีกที่พร้อมใจการนำเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ 4.0 เช่น “ เอพี ไทยแลนด์” ได้นำนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย “เอพี ดิจิตอล คอมมูนิตี้” มาใช้ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “ loT ( Internet of Thing)” เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านสื่อสารถึงกันได้ด้วยระบบสุดแสนจะไฮเทค และยังมีทาง “เอสซี แอสเสท” พร้อมใจขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้กลวิธี 4.0 ในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกันเพื่อพัฒนาในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ Human-Centric” เพื่อนำไปร่วมทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำสิ่งที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาได้ไปใช้ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความนำสมัย

นี่เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ของประเทศในการตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัว ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่พร้อมใจกันพัฒนาธุรกิจมองหาทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆที่มองเห็นโอกาสในอนาคต และยังร่วมกันสนับสนุนกลุ่ม Startup เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้สร้างโอกาสในการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น รวมทั้งเป็นการช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความคึกคัก น่าสนใจ และเป็นแรงผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลหรืออสังหาริมทรัพย์ 4.0 อย่างมั่นคง