อสังหาริมทรัพย์คืออะไรทำความเข้าใจกับคำนี้ให้มากกว่าเดิม

คำว่า อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน หรือทรัพย์สินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ติดกับผืนดินอย่างแยกไม่ออก รวมทั้งประกอบเป็นอันเดียวอันหนึ่งกับที่ดินนั้น เช่น อาคาร , บ้าน , ผืนดิน เป็นต้น

ถ้ามีการซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้น เช่น ที่ดิน , อาคาร , บ้าน ตามกฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว ต้องมีการทำสัญญาออกมาเป็นหนังสือ , ลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานอันเชื่อถือได้ เช่น โฉนด , ทะเบียน คือต้องเป็นเอกสารซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของของผืนดินแปลงนั้น เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ มีมูลค่ามาก ทำให้ต้องมีกฎหมายเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง อสังหาริมทรัพย์ เป็นหนึ่งในทรัพย์สินขนาดใหญ่ซึ่งนำมาทำเป็นธุรกิจได้ค่อนข้างหลากหลาย และสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลแก่ผู้เป็นเจ้าของ เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบ

ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์ ยังรวมไปถึงสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินต่างๆด้วย จึงทำให้สามารถแบ่งประเภทของอสังหาริมทรัพย์ออกเป็น ดังนี้

 1. ที่ดิน คือ พื้นดิน , ภูเขา , หนอง , คลอง , บึง , ทะเลสาบ , เกาะ , ชายทะเล เป็นต้น
 2. ทรัพย์ติดกับที่ดิน คือ ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ , อาคาร รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอยู่บนผืนดินนั้น เช่น
 • บ้าน เป็นสิ่งปลูกสร้าง โดยปลูกอยู่หลังเดียว มีอาณาเขตกว้างขวาง รวมทั้งประกอบไปด้วย โรงรถ , เรือนคนใช้ถ้ามี เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลภายใต้บ้านหลังเดียวกัน หรือเป็นบ้านปลูกหลายหลังแต่อยู่ภายในอาณาเขตรั้วเดียวกัน
 • ทาวน์เฮาส์ เป็นตึกสร้างขึ้นติดกันตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไป โดยมีพนังร่วมกันหนึ่งด้าน – สองด้านขึ้นไป มีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ มีพื้นที่ว่างหน้าบ้าน เอาไว้สำหรับจอดรถ ,ทำกิจกรรมต่างๆ
 • คอนโดมีเนียม ห้องจำนวนมากซึ่งอยู่ในอาคาร ภายในห้องเหล่านี้ต้องมีห้องครัว ห้องน้ำ มีประตูเข้าออก เป็นของตนเอง และแบ่งออกเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ส่วนกลาง
 • โรงงาน สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับประกอบกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีการใช้ เครื่องจักรขนาดใหญ่ จำนวนหลายเครื่อง มีกำลังมากกว่า 5 แรงม้า
 • โกดัง คือ สร้างขึ้นใช้เพื่อเก็บสินค้าจำนวนมาก
 • อาคารพาณิชย์ เป็นอาคารสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการค้า , ทำธุรกิจต่างๆ รวมทั้งโรงงานซึ่งมีข้อบังคับสามารถใช้ เครื่องจักรได้ไม่เกิน 5 แรงม้า มีการสร้างอาคารให้ห่างจากทางสาธารณะ หรือไม่เกิน 20 เมตร
 • หอพัก ห้องจำนวนมากอยู่ในอาคาร ประกอบด้วย ห้องนอน , ห้องครัว , ห้องน้ำ อยู่ในชั้นเดียวกัน
 1. ทรัพย์อันเป็นส่วนหนึ่งที่ดิน คือ แม่น้ำ , คลอง , แร่ธาตุในดิน , หิน , ทราย ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ หรือได้มนุษย์นำมารวบรวมไว้กับผืนดินนั้นๆ จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งอันเป็นไปตามธรรมชาติ
 2. สิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คือ สิทธิอาศัยในโรงเรือน , ภาระจำยอม , กรรมสิทธิ์ซึ่งมีโฉนด , เป็นต้น